Nes Nordmark Friluftslag

23.11.22 Tidlig info om Håkonbu-dagen 2023

Det kan i tillegg nevnes at Ada Sofie – mora til Stine Sofie – også kommer. Hun vil ha stand på Kjerringtorget og holde foredraget sitt om hvordan å gå videre med en slik hendelse .

21.11.22 Ranten hotell er stengt for vinteren

09.11.22 Informasjon vedrørende kontingentinnbetalingen for sesongen 2022/2023

Som informert om på vårt siste årsmøte, ville styret i NNF søke styret i Mykingvegen om vår informasjon om kontingentinnbetaling for kommende sesong kunne vedlegges Mykingvegens utsendelse av innbetaling av veiavgift for året 2023. Styret i Mykingvegen ga sin tilslutning til dette. Nedenfor følger det informasjonsskrivet som NNF har utarbeidet og som altså vil bli å finne som et vedlegg til Mykingvegens utsendelse litt senere i år:

«Til våre medlemmer og eiere av eiendom i Nes Nordmark.

Vi nærmer oss ny vintersesong og snøen har allerede meldt sin ankomst. Som tidligere tillater vi oss derfor å sende ut litt informasjon ifm medlemskontingent i Nes Nordmark Friluftslag.

Viktig å nevne at denne innbetalingen er frivillig, men viktigere enn noen gang for å ivareta vinterløypene våre. Vi tåler ikke ytterligere nedgang i antall innbetalinger uten å måtte kutte ned på løypetilbudet vårt.

I år har vi vært så heldige å få delta i utsending av betalingsinfo sammen med Mykingvegen, slik at vi forhåpentligvis når ut til flest mulig, og følgelig har troen på en økning i antall innbetalinger.

Våre innbetalinger er også særdeles viktig siden bl.a. oljeprisen er høy og våre entreprenører kjemper mot enda høyere utgifter enn tidligere. De sørger jo som kjent for våre flotte vinterløyper, noe som er helt avgjørende for et hyggelig opphold på fjellet gjennom vinteren.

Innbetalingsinformasjon:

Medlemskap og derav stemmeberettiget på årsmøte: 1500,-

Kontonummer: 2351 20 96670

VIPPS: 504219

Merk gjerne innbetaling med adresse på hytte/eiendom.

Skulle det være spørsmål til denne informasjonen, så kan dette rettes til undertegnede.

På forhånd, takk for støtten!

Med vennlig hilsen på vegne av styret i NNF

Jan Ole Bakkerud – leder NNF

Tlf: 91539982 – Mail: jan.bakkerud@moller.no

11.09.22 Suksessrik høstdugnad

Her følger styreleder og dugnadsleder Jan Ole Bakkeruds rapport fra dugnaden:

«Flott dag i fjellet og årets høstdugnad er gjennomført. Det ble denne gangen ryddet opp i vindfallet på Såtenatt-runden innom Olsettjern. Der var det ei stor «rotvelte» som stengte igjen stien. Etter en god sjauejobb er det nå ryddet opp og kappet til fin ved som etter grunneiers ønske skal tilfalle hyttene på Olset. Det ble også siste helga i august laget en ny klopp over Holmevassbekkens vestre innos til Størrtjern. Tusen takk til alle som bidro. Vil også rette en takk til fam. Lorentsen som gikk videre rundt Såtenattrunden for å klippe kvist på resten av runden.»

25.08.22 Invitasjon til høstdugnad – lørdag 10. september

Vårdugnaden hadde en heller skuffende deltakelse. Derfor er det håpe at det blir flere som denne gang ser et medansvar for å holde stier og løyper i god stand.

Fra styreleder Jan Ole Bakkerud kommer denne invitasjonen:

«Det nærmer seg høstdugnad og vi satser denne gangen på å rydde Såtenattrunden for kvist og vindfall. Oppmøte blir derfor denne gangen på parkeringsplassen på Grønhovd. Ta gjerne med sag/øks/kvistsaks for de som har tilgang på dette. Det er også behov for et par med motorsag pga vindfall, så jeg tar gjerne imot melding om noen kan bistå med dette. Jeg vil ta med motorsag selv, så fint om én til kunne bidra med dette.

Oppmøte vil være lørdag 10.sept kl 10:00 på parkeringsplassen på Grønhovd.

Småviltjakten starter også opp denne dagen, så det oppfordres til å kle seg i godt synlige klær samt ta hensyn til jegere i området. Send gjerne en sms til meg (915 39 982) om du har anledning til å delta. Det gjør planlegging litt lettere.

Kommer tilbake til mulig samling etter dugnad.»

02.08.22 Sauemerking 2022

Fra Gerd Jorde har vi fått oversendt denne oversikten:

12.06.22 Skuffende oppslutning om vårdugnaden

Marit Haugs rapport fra det ene dugnadslaget:

Nnf’s dugnadsgjeng bestod i år av 12 iherdige og flinke folk. Vi har ryddet deler av to stier, og innsatsen var kjempebra! Dessverre var det mange færre som stilte opp i år, enn tidligere år, så mye arbeid står igjen. Kan/vil du bidra, så ta gjerne med deg grensag og grensaks når du skal ut på tur. Trenedfall og klipping må til på rundturene våre.

Og her følger Danica Furuseths rapport:

Gøy på dugnad i dag. Denne flotte gjengen ryddet stien fra Ranten til innoset til Mykingsjøen. Koselig med dugnad, man oppdager nye flotte turstier og blir bedre kjent i området og med nye mennesker. Dagen ble avsluttet med nydelig middag på Ranten hotell sammen med gjengen som ryddet stien til Dyna.

04.06.22 Påminnelse om vårdugnaden

På samme måte som at det ikke snør skispor, så fjerner ikke nedfall over stier seg selv. Derfor er det viktig at vi har nok dugnadsmannskap til å gjøre denne årlige jobben. Av denne grunn minner vi om vårdugnaden neste lørdag (se nedenfor). Meld deg på for å ta et tak til vårt felles beste.

20.05.22 Ranten hotell – revitalisering

Driften av Ranten hotell er, som tidligere meddelt på denne siden, revitalisert denne våren. Under fanen «Næringsbedrifter» vil du nå finne mer informasjon om hva denne nysatsningen kan by på.

Bruk hotellets tilbud slik at vi får beholde dem i lang tid fremover!

29.04.22 Henning Kvitnes kommer til årets Håkonbudag 27. august

24.04.22 Datoer for årets dugnader

På Årsmøtet ble det besluttet å avvikle to dugnader i år slik at flere skal kunne ha mulighet for å delta. Den første dugnaden vil bli arrangert lørdag 11. juni, mens den andre vil finne sted lørdag 10. september. Sett av én av datoene for din/deres bidrag til vedlikehold av både stier og løypetraseer. Nærmere informasjon kommer senere.

24.04.22 Referat fra Årsmøtet 2022

Referatet fra Årsmøtet som ble avviklet skjærtorsdag, finnes nå under fanen «Dokumenter –> Årsmøter.

02.04.22 En påminnelse fra Norsk villreinsenter

Fra 1. april til 20. august er det båndtvang. Noen tror at båndtvangen er der av hensyn til folk som er redd hunder, men det stemmer ikke helt.

Mange ville dyr får unger på våren. Blant annet er simlene i villreinfjellet i disse tider i gang med å finne områder for å kalve. Når kalvene kommer, er det viktig å få fred og slippe å bli forstyrra av en løpsk hund.

29.03.22 Gledelig melding i dag

NNF søkte om tildeling av gave til drift hos Sparebankstiftelsen Hallingdal og fikk tildelt kr. 24.750,-

Her kan dere lese litt mere om hva stiftelsen driver med:

Gir over 16 millioner til gode formål – kampanje.ihallingdal.no

— Hovedformålet til Sparebankstiftelsen Hallingdal med å gi bort så mye penger er vi ønsker at det skal være bra å bo og leve i Hallingdal, sier daglig leder Øystein Walle.

04.01.22 Kjempenyhet knyttet til Ranten hotell

I går ble følgende pressemelding lagt ut i forbindelse med oppkjøp av Ranten hotell:

Pressemelding – Nesfjellet kjøper Ranten Hotell
Vi kan med glede ønske Godt Nyttår med nyhet om at Ranten Hotell skal gjenåpnes. Nesfjellet har sammen med lokal grunneier, Ole Johnny Moen, inngått avtale om kjøp av tradisjonsrike Ranten Hotell. Selger er Kongsberg-baserte Harald Årsbog, som har eid hotellet de siste 10 årene. Hotellet overtas i løpet av januar. Målet er å blåse nytt liv i hotellet, som ikke har vært i tradisjonell drift de siste årene. I tillegg til å sette de 32 hotellrommene i drift, vil vi tilby selskapslokaler og servering.
Hotellkjøpet er i tråd med vår visjon om å styrke Nesbyen som reiselivskommune. Nesbyen har de siste 20 årene opplevd nedbygging av reiselivet, noe som har rammet kommunens utvikling. Vi ønsker å gjenoppbygge overnattingstilbudet i bygda, i kombinasjon med videre satsing på hytteutvikling. Lykkes vi med dette blir det økt liv i kommunen, handelsstanden styrkes, flere og bedre servicetilbud kan etableres, samt vi kan videreutvikle aktivitetstilbudene våre. Byggingen av stolheisen i Nesfjellet er et eksempel på dette. Vi tror kommunens fremvekst av et helårs aktivitetstilbud nå er i ferd med å gjøre Nesbyen konkurransedyktige som reiselivsdestinasjon.
Ranten Hotell er i god teknisk stand og vi ønsker åpning allerede denne vinteren. Vi går umiddelbart i gang med lett oppussing av lokalene. Vi håper og tror årets påske på Ranten vil bli av god gammel sort, der både hotellgjester, hyttefolk og bygdefolk igjen kan kose seg i en av kommunens flotteste storstuer. Myking-området vil få et solid løft med ny drift på hotellet, men dette vil også skape positive ringvirkninger i større forstand. Skiturisme er et viktig satsingsområde for oss, og vi vil nå se på muligheten for å etablere bussforbindelse mellom Ranten/Myking og Nesfjellet Alpin.
Reiselivsutvikling og hotelldrift krever erfarne og kompetente ledere. For å styrke lederteamet har vi fått med oss en meget solid hotellmann på laget. Jens Brokmann vil tiltre stillingen som overordnet ansvarlig for vår reiselivssatsing. Brokmann har 20 års erfaring fra hotellbransjen, og kan vise til meget gode resultater. Brokmann tar med seg sin familie på fire, flytter til Nesbyen, og tiltrer som stedlig vertskap på Ranten. Vi er svært tilfredse med denne ansettelsen, og opplever vår satsing som vesentlig styrket med Brokmann ved roret. Elina Løken har etter eget ønske tiltrådt ny stilling med hovedfokus på markedsføring og arrangementer. Ranten Hotell og Hotell Nesbyen vil bli organisert i ett driftsselskap under daglig ledelse av Brokmann.
Nesfjellet
Jørgen Haraldseth og Bernhard Tandberg

12.11.21 NNF er registrert som Grasrotmottaker

Melding fra styreleder Jan Ole Bakkerud: Vi er nå registrert som grasrotmottaker, så da er det bare å legge oss inn ved neste innlevering til Norsk Tipping.

09.10.21 Utlånsbåt ved gapahuken

Gladmelding fra Olav Høva Næss til brukere av Nes Nordmark: «Håkonbues venner disponerer nå en båt som skal ligge ved gapahuken. Denne kan benyttes av alle som har bidratt til Fellesskapet med å betale kontingenten (p.t. kr. 1.500 pr år (red. anmerkning)) til Nes Nordmark Friluftslag. Ved å kontakte undertegnede (mob. 908 42 182 (red. anmerkning)) får man en kode som gjør at man kan få opp låsen.»

24.09.21 Fortsatt tillatt med fiske i blandingsvann

Tidsfristen for fisking i rene ørretvann utløp 20. september, men det er fortsatt tillatt å fiske i såkalte blandingsvann, det vil si vann som inneholder sik eller røye. I følge Gerd Jorde gjelder dette følgende vann rundt Myking: Mykingsjøen, Olfisken, Grønnhovdtjernet, Skålsrudvannet og Veslevann samt vassdragene mellom disse. Men bestemmelsen gjelder også Synstevann, Buvann og Krafsen.

Voksne, i motsetning til barn under 16 år, må fortsatt kjøpe fiskekort. Kjøp av fiskekort på nettet er stengt for sesongen, men de kan kjøpes på Myking kolonial.

01.09.20 Ny klopp på Langodden

Sist lørdag bygde en dugnadsgjeng på 7 mann en ny klopp over den brede bekken på Langodden (mellom Veslevann og Skålsrudvannet). Bakgrunnen for arbeidet var at mange har rapportert at de har hatt problemer med å komme over bekken ved stor vannføring (både i vårløsningen og etter store nedbørsmengder).

Kloppen er bygget av solide grantre-stokker i en sving over den største steinen som ligger midt i bekkeløpet.

Dugnadsgjengen utbedret også muligheten for å forsere bekken på steiner når det er liten vannføring.

Det er i tillegg satt ut vadestokker på hver side av bekken til hjelp for dem som ønsker litt ekstra støtte når man går over kloppen. Husk å sette igjen vadestokken på den andre siden etter bruk.

01.07.20 Kroker for oppheng av hengekøyer i Håkonbue

Se mer info under fanen «Håkonbue»

29.05.20 Skue sparebank sponset ny sittebenk ved Håkonbue

I slutten av april kom det på plass en ny sittebenk ved gapahuken «Håkonbue». Sittebenken var i sin helhet sponset av Skue sparebank. Det er ikke første gang denne banken velvillig stiller opp med økonomiske bidrag. Tusen takk!

01.12.19 Velkommen til ny web

Vi håper den nye web-løsningen vil være til glede og nytte. Tanken er at alt det formelle stoffet knyttet til NNF skal legges ut og finnes på denne hjemmesiden.

For annet stoff som stort sett «bare lever i nuet», vil det fortsatt være naturlig å bruke lagets facebook-side.

Med vennlig hilsen

Bjørn Elling Solheim, IT-utvikler og Ole Jonny Brattum, redaktør