Nes Nordmark Friluftslag

09.10.21 Utlånsbåt ved gapahuken

Gladmelding fra Olav Høva Næss til brukere av Nes Nordmark: «Håkonbues venner disponerer nå en båt som skal ligge ved gapahuken. Denne kan benyttes av alle som har bidratt til Fellesskapet med å betale kontingenten (p.t. kr. 1.500 pr år (red. anmerkning)) til Nes Nordmark Friluftslag. Ved å kontakte undertegnede (mob. 908 42 182 (red. anmerkning)) får man en kode som gjør at man kan få opp låsen.»

24.09.21 Fortsatt tillatt med fiske i blandingsvann

Tidsfristen for fisking i rene ørretvann utløp 20. september, men det er fortsatt tillatt å fiske i såkalte blandingsvann, det vil si vann som inneholder sik eller røye. I følge Gerd Jorde gjelder dette følgende vann rundt Myking: Mykingsjøen, Olfisken, Grønnhovdtjernet, Skålsrudvannet og Veslevann samt vassdragene mellom disse. Men bestemmelsen gjelder også Synstevann, Buvann og Krafsen.

Voksne, i motsetning til barn under 16 år, må fortsatt kjøpe fiskekort. Kjøp av fiskekort på nettet er stengt for sesongen, men de kan kjøpes på Myking kolonial.

04.09.21 Årets dugnad gjennomført med glans

24 arbeidsvillige medlemmer stilte i dag opp på årets dugnad. Følgende arbeidsoppgaver ble utført:

  • Ny sti opparbeides fra gapahuken ved Holmevann og opp til Svartevann på vestsiden av Svartevannsbekken slik at man slipper å krysse denne, noe som pr i dag kan være vanskelig når det er stor vannføring.
  • Skiløypa fra toppen av Bruset og ned mot Hallingdalsløypa ble ryddet for småkratt.
  • Ny steinlagt overgang over innoset til Mykingsjøen. Nå blir det lettere å passere elva når det er stor vannføring.
  • Stien fra Såtestølen og ned til nordvest i Olfisken ble klippet og ryddet.
  • En del av Hallingdalsløypa (Mikkelsplassløypa) fra hovedveien nedenfor Ranten, både i retning Bruset og i retning Fagerhøy, ble ryddet bredere etter ønske og anvisning fra løypekjører Arild Rodegaard.

Styret takker de fremmøtte for solid innsats. Neste år ønskes enda flere velkommen til dugnaden. Det er faktisk også en hyggelig opplevelse hvor man kan bli kjent med nye hyttefolk.

30.08.21 Husk dugnaden kommende lørdag

Kommende lørdag, 4. september, gjennomføres årets fellesdugnad i NNF (utsatt fra i våres på grunn av korona.) Pr. i dag er det ikke alt for mange som har meldt seg på, så det er plass til flere. Påmeldingen skjer til NNFs leder, Jan Ole Bakkerud, mobnr. 915 39 982.

Fremmøte denne gang blir på parkeringsplassen ved ferista på Mykingtoppen kl. 10.00. Ta med hansker, sag og klippe-verktøy. Har du motorsag-utstyr, så er det bruk for det også.

Vi håper du er interessert i å bidra til å vedlikeholde våre stier og skiløyper. Velkommen!

30.08.21 Jonas Fjeld-konserten – en kjempesuksess

Nesten 250 personer var samlet ved gapahuken sist lørdag. Flott felespill, hallingdans og en meget opplagt Jonas Fjeld sørget for et par uforglemmelige timer ved et Holmevann badet i strålende sol uten så mye som et vindpust.

Håkonbue-dagen, den siste lørdagen i august hvert år, er i fed med å etablere seg som en skikkelig tradisjon for oss fjellfolk.

Vi takker Olav Høva Næss for både initiativ og gjennomføringskraft for disse arrangementene.

19.08.21 Flere billetter tilgjengelig til Jonas Fjeld-konserten

Primus motor for gapahuken og Jonas Fjeld-konserten, Olav Høva Næss, la i dag ut flere billetter til nevnte konsert:

«Etter mange henvendelser fra folk som gjerne ville ha billetter til Håkonbu-dagen, har jeg valgt å selge ytterligere 30 billetter til konserten. Vil ikke ha for mange folk inn i området. Tror arrangementet blir best da.

Kjekt om de som eventuelt har med seg barn som vil være med på konkurranse, melder fra slik at det tas høgde for det. (Helst på sms 908 42 182, eventuelt på NNFs facebook-side).

Vel møtt ved Holmevann om ei drøy uke.»

Se detaljinformasjon nedenfor (20.5.21).

19.08.21 Årets dugnad nærmer seg – mer informasjon

Vår styreleder la forleden ut på Facebook følgende informasjon om dugnaden som skal avvikles lørdag 4. september:

«Det nærmer seg høstdugnad og vi tror det vil lette planleggingen om folk kan gi beskjed på forhånd om de har anledning til å delta.

Siden vi nå går høst/vinter i møte, vil vi fokusere på vedlikehold av vinterløyper på dugnaden denne gangen.

Om noen har innspill på andre oppgaver til dugnaden, så send oss gjerne en melding om dette.

Fint om påmeldinger/innspill sendes som PM i Messenger til meg.»

Hvis du ikke er på Messenger, så går det sikker greit å sende påmeldingen via sms (Jan Ole Bakkerud 915 39 982).

Fremmøte på Fagerhøy kl. 10.00 nevnte lørdag.

13.08.21 Årsmøtereferatet er nå tilgjengelig

Noe forsinket finner du nå referatet fra årsmøtet som ble avholdt 19. juni. Referatet ligger under fanen Dokumenter/Årsmøter – sakspapirer.

25.07.21 Grus-rundløypa er fullført

I går la André Høva ut følgende informasjon på friluftslagets hjemmeside:

«Da er turløypa rundt Smedmyran og over Mykingbrøtet ferdigstilt. De siste gravearbeidene ble ferdige denne uka. Brua over myra nær Skårsrudvatnet ble ferdig i dag. Nes Nordmark Utbyggingslag ønsker alle velkomne til å bruke løypa til gåing, løping, jogging og sykling. Bredden på løypa er ca 120 cm. Barnevogn går derfor også bra. Utgangspunkt for løypa er ved ferista ved inngangen til hyttefeltet vårt på Mykinghøgde der det også er parkeringsmulighet, eller fra Mælegutu ved Fagerhøy der det er begrenset parkeringsmulighet. Løypa består av en kupert runde på ca 6 km. Størst høydeforskjeller i østre del av løypa fra Mykinghøgde over Mykingbrøtet til Skårsrudvatnet.»

10.07.21 Fullføring av grus-rundløypa

Flere av våre medlemmer har lurt på når grus-rundløypa på Myking vil bli fullført. André Høva ga i går følgende informasjon på friluftslagets facebook-side:

«Kan berolige med at vi i Nes Nordmark Utbyggingslag ikke har gitt opp. Det har vært hektisk med andre prosjekter hittil i sommer. Nå er det omsider ferie. Da blir det tid til noen dager med arbeid på brua. Vi venter også på entreprenør som skal ferdigstille grusdelen. Travle tider for dem nå, men løsning i sikte.»

2|.06.21 Dugnadstidspunkt – 4. september

På grunn av korona-situasjonen er årets dugnad i NNF forskjøvet fra forsommeren til tidlig høst. På friluftslagets årsmøte sist lørdag, ble årets dugnad fastsatt til lørdag 4. september.

Sett av datoen allerede nå. Nærmere informasjon vil komme.

21.06.21 Sauemerking sommeren 2021

Fra Gerd Jorde har det kommet følgende informasjon: «Her kommer en oversikt over merker på sau i fjellet. De står oppført etter hvor de er sluppet. MEN de beveger seg rundt i hele fjellet. Her finner du også navn og tlf. nr til eier:»

27.05.21 Årsmøtet 2021 – sakspapirer og regler for deltakelse

Det utsatte Årsmøtet 2021 avholdes i Nes fjellkirke lørdag 19. juni kl. 10.00. Sakspapirene til møtet finnes samlet i ett dokument under fanen «Dokumenter/Årsmøter-sakspapirer».

På grunn av korona-situasjonen vil det være begrenset antall plasser på årsmøtet. Pr. i dag gjelder følgende regler: Det er plass til 37 deltakere. Det blir anviste plasser med 1 m avstand. Alle som ønsker å delta må melde seg på til Gerd Jorde, epost: gjorde@online.no innen 18. juni kl. 12.00. Kun fullt betalende medlemmer kan møte.

25.05.21 Håkonbudagen – konserten er i utgangspunktet utsolgt

Ny melding fra Olav Høva Næss:

«Da er billettene til Håkonbudagen utsolgt. Allerede første dagen ble halvparten av billettene revet bort, og i går ble den siste billetten solgt. Dersom det blir åpna for flere deltakere, vil jeg sannsynligvis ikke åpne for salg av mer enn 50 billetter.»

20.05.21 Håkonbudagen – konsert med bl.a Jonas Fjeld

Fra lederen av «Håkonbues venner», Olav Høva Ness, har vi mottatt følgende informasjon:

HÅKONBUDAGEN 2021 har fått JONAS FJELD som det største trekkplasteret. Foreløpig har kommunelegen godkjent salg av 200 billetter. Dersom arrangementet (mot formodning) ikke skulle kunne gjennomføres grunna pandemien, får man pengene igjen eller kan få det godkjent til neste år. Link til å kjøpe billett : bturl.no/p2144. Det blir merka løype fra parkeringsplassen på Grønhovd. KJERRINGTORGET blir arrangert samme helga, slik at man kan få med seg begge disse arrangementa om man ønsker.

31.03.21 Løypemelding fra styreleder Gerd Jorde:

«Det er valgt og ikke kjøre løyper i dag (onsdag 31.3.) pga været. Det skal bli kuldegrader til kvelden/natta. Planen er å kjøre slik at det er ferske spor i morgen tidlig.»

20.03.21 Takk for støtte

NNF takker SpareBankstiftelsen Hallingdal for tilskudd til skiløyper også i år.

18.03.21 Årsmøtet 2021 er utsatt

Årsmøtet 2021, som skulle vært avholdt 1. april, vil ikke kunne gjennomføres på grunn av den aktuelle korona-situasjonen. Styret har besluttet lørdag 19. juni kl. 10.00 i Nes fjellkirke som nytt tidspunkt for årsmøtet – inne eller ute.

24.02.21 Årsmøtet 2021 – innkalling – sakspapirer

Årsmøtet for Nes Nordmark friluftslag avholdes torsdag 01. april kl. 10.00 i Nes fjellkirke. Vi håper at møtet kan holdes inne, max 34 stk er antallet pr. dag. Dette er regler som gjelder pr. i dag. Endringer kan komme. Dersom vi ikke kan være inne, møtes vi ute.

ALLE som ønsker å delta på møte MÅ melde seg på med navn, epost og tlfnr. Påmeldingen sendes til Gerd Jorde: gjorde@online.no – alternativt som sms til hennes mobil 414 20 811.

Sakspapirene til årsmøtet finnes under fanen Dokumenter – Årsmøter/sakspapirer. Valgkomiteens innstilling vil bli lagt ut senere.

15.02.21 Årsmøtet avholdes Skjærtorsdag 1. april 2021 – valg

Sakspapirene til årmøtet er lagt under «Dokumenter». Påmelding til årsmøtet (samt eventuelle kommentarer eller forslag) sendes på epost til gjorde@online.no , eller ved telefon 414 20 811.

I fjor måtte årsmøtet avlyses grunnet korona-pandemien og hytteforbudet. Styrets medlemmer stilte sporty opp og hele styret aksepterte å forlenge valgperioden med ett år.

Flere av styremedlemmene er nå på valg i 2021, og valgkomitéen er i gang med å finne og foreslå kandidater til styreverv. Komitéens medlemmer ber personer som har lyst til å ta et tak for fellesskapet, om å kontakte dem og melde sin interesse.

Det er mange aktive på Facebook-siden til friluftslaget, og med en plass i styret har man mye større påvirkning på utviklingen enn å kommentere innlegg på Facebook.

Valgkomitéen består av Jørn Kolberg (982 09 192 / jorn.w.kolberg@bergmandiag.no) og Ole Øyvind Moen (901 22 226 / ole@protakst.no). Ta kontakt med dem og de vil orientere deg om styret i Friluftslaget. De ser frem til å høre fra nettopp deg som leser dette innlegget nå!

06.01.21 Ny ved-forsyning til Håkonbue

I dag er det kjørt inn nye sekker med ved til gapahuken. Veden kan benyttes av alle, men husk i så fall å vippse kr. 50,- (eller gjerne litt ekstra) til Vipps-nr. 55 99 13 (Håkonbues venner).

30.12.20 Informasjon fra styrets leder

«I år er det blitt kjørt 3 tidligløyper. Den nye rundløypa på Myking er blitt ei tidlig løype. Som dere ser på Skisporet.no er en del løyper kjørt opp nå. Noen steder har det ikke vært mulig å kjøre ennå. Bekkene er stort sett åpne og myrer er ikke frosset ennå. Men kjørerne står på. I dag sliter de med sikten, er ikke godt å se når lyset er helt flatt.

Mykingrunden løypa som vi har hatt i alle år vil bli kjørt fra januar. Har valgt å kjøre tidligløypa resten av desember. Dersom løypemaskina kjører en runde for å tråkke nå,må løypa fryse til litt før de setter spor. Da vil det ikke bli skikkelig løype på noen dager.

Minner om årsmøte skjærtorsdag . Hvordan vi skal avholde dette må vi komme tilbake til. Kanskje vi må ha friluftsmøte?

Valgkomiteen har fått beskjed om å starte sitt arbeid . Så regner med at flere vil stille seg til disposisjon og være med i styret.»

18.10.20 Gladmelding fra Håkonbues Venner

Lederen av Håkonbues Venner, Olav Høva Næss, har følgende gladmelding til alle brukerne av gapahuken: Jeg var nok litt rask med kritikken av dem som har brukt av veden (se nedenfor, 21.07) . Ved nærmere gjennomgang ser jeg at de aller fleste har betalt. Det betyr at vi kommer til å få kjørt inn ved så snart vi kan komme inn med snøscooter. Fram til da må du ta med egen ved dersom du vil fyre opp bålpanna. God tur!

01.09.20 Ny klopp på Langodden

Sist lørdag bygde en dugnadsgjeng på 7 mann en ny klopp over den brede bekken på Langodden (mellom Veslevann og Skålsrudvannet). Bakgrunnen for arbeidet var at mange har rapportert at de har hatt problemer med å komme over bekken ved stor vannføring (både i vårløsningen og etter store nedbørsmengder).

Kloppen er bygget av solide grantre-stokker i en sving over den største steinen som ligger midt i bekkeløpet.

Dugnadsgjengen utbedret også muligheten for å forsere bekken på steiner når det er liten vannføring.

Det er i tillegg satt ut vadestokker på hver side av bekken til hjelp for dem som ønsker litt ekstra støtte når man går over kloppen. Husk å sette igjen vadestokken på den andre siden etter bruk.

05.08.20 Salget av spisebrikker med motiv fra Dyna + mini-sikteskiver

Olav Høva Næss melder at alle spisebrikkene og sikteskivene som var lagt ut for salg på Myking kolonial, nå er solgt. En liten etterforsyning av spisebrikkene, som er laget i et slags plastmateriale, kommer til butikken i disse dager, men ikke av sikteskiva.

Initiativtakerne vil trykke opp et nytt opplag av begge disse artiklene. Næss ønsker derfor at interesserte tar kontakt med ham èn av nærmeste dagene på telefon 908 42 182 for å få et best mulig estimat, samtidig som man sikrer seg at man får det man bestiller. Det er også mulig å bestille «Rolls Royce»- utgaven av sikteskiva som har samme diameter (60 cm) som den som er montert på Dyna.

Prisene er: Spise-/bordbrikker: kr. 100 pr. stk, liten sikteskive: kr. 800, stor sikteskive kr. 1.500.

Kommunelegen har gitt grønt lys for arrangementet bare vi husker de generelle smittevern- reglene. Vi har jo Vår Herres store uterom å ta av!

Ta med egen mat. Om noen vil grille, så tennes grillen kl. 12.30. For de som ikke er så kjent, kan det nevnes at det tar ca. 1,5 time å gå fra Fagerhøy til gapahuken. Velger man Grønhovd som utgangspunkt, er veien noe kortere.

Velkommen!

01.07.20 Kroker for oppheng av hengekøyer i Håkonbue

Se mer info under fanen «Håkonbue»

01.07.20 Flott innvielse av sikteskiva

Godt over 100 personer hadde funnet veien til Dyna sist lørdag. Programmet bød på både lurspill, orientering om arbeidet, trompetsolo og korte taler av både Ål og Nesbyens ordførere før disse foretok avdukinga av sikteskiva som for anledningen var drapert i et dynetrekk.

Det vil senere bli lagt ut spisebrikker og veggoppheng med bilde av sikteskiva ++ for salg bl.a. på Myking kolonial.

29.05.20 Skue sparebank sponset ny sittebenk ved Håkonbue

I slutten av april kom det på plass en ny sittebenk ved gapahuken «Håkonbue». Sittebenken var i sin helhet sponset av Skue sparebank. Det er ikke første gang denne banken velvillig stiller opp med økonomiske bidrag. Tusen takk!

27.04.20 Innsamlingsaksjonen Spleis er avsluttet

Som tidligere angitt, ville Spleis-aksjonen til fordel for Myking kolonial bli avsluttet parallelt med opphevingen av hytteforbudet den 20. april. Det er meget hyggelig å kunne meddele at aksjonen ble en stor suksess. Kr. 70.550 ble gitt av 169 givere. Vi gir en ekstra honnør til Vegard Haugen for hans initiativ og til Ellen Morland som inspirerte ham til å ta dette initiativet.

16.04.20 Myking Kolonial – redd den koselige butikken med alt det rare i

Vegard Haugen tok på NNFs facebook-side for noen uker siden et initiativ til en Spleis-aksjon for å redde den hyggelige butikken vi er så heldige å ha på Myking. Bakgrunnen for initiativet var at pengene som kom inn, forhåpentligvis ville bidra til at butikken fortsatt kan holde dørene åpne når Corona-krisen er over. 

«Hva ville vinterferien 2021, sommerferien 2022 eller påsken 2023 vært uten den?», skrev Haugen, og fortsatte: «Hvis alle som normalt ville handlet på Myking kolonial i påsken kan bidra med noen hundrelapper, kan det kanskje gjøre en liten forskjell. Eller i alle fall sende et signal om at vi kommer tilbake og handler når alt dette er over.  Kjøp et gavekort på fremtidig hyttestemning eller en virtuell pose med snøfnugg fra Myking som en del av påskeegget i år!»

I skrivende stund har det kommet inn hele kr. 61.100 fra 150 givere. Haugens mål for aksjonen var først kr. 15.000, men dette ble raskt hevet til kr. 25.000. Med andre ord er det mange som har ønsket å bidra.

Hvis du som leser dette ikke er på facebook og ikke har vært klar over innsamlings-aksjonen, så har du fortsatt muligheten til å bidra. Gå inn på Spleis.no, søk opp Myking kolonial og gi ditt beløp. Initiativtaker Vegard Haugen har nå besluttet at innsamlings-aksjonen skal avsluttes parallelt med at hytteforbudet oppheves – altså mandag 20. april. Så «løp og kjøp!»

Alle innsamlede midler utbetales selvsagt uavkortet til Anne Grethe Syversen, Myking kolonial.

01.12.19 Velkommen til ny web

Vi håper den nye web-løsningen vil være til glede og nytte. Tanken er at alt det formelle stoffet knyttet til NNF skal legges ut og finnes på denne hjemmesiden.

For annet stoff som stort sett «bare lever i nuet», vil det fortsatt være naturlig å bruke lagets facebook-side.

Med vennlig hilsen

Bjørn Elling Solheim, IT-utvikler og Ole Jonny Brattum, redaktør