Nes Nordmark Friluftslag

26.11.23 NNF søker løypekjører

NNF annonserte forleden dag i Hallingdølen etter løypekjører til traseene Saupeset – Fjellset og Saupeset – Foss.

Spre budskapet og be interesserte om å ta kontakt med Jan Ole Bakkerud – mob 915 39 982.

Søkere må disponere egen scooter, men sporutstyr er tilgjengelig hos NNF.

24.11.23 Tidligløyper helgen 24. – 26. november

Melding fra Jan Ole Bakkerud i går:

«Det ble som kjent kjørt tidligløyper forrige helg på Fjellsetvegen, Mykingrunden og til Olfisklien.

Bernhard som vanligvis kjører dette, har nyoperert kne og undertegnede skal operere et kne i morgen, så vi er litt indisponible for prepping til helga.

Håper derfor at forrige helgs løyper duger for de som ønsker å lufte seg på ski denne helga.

Håper på mere snø og kuldegrader fremover slik at det blir mulig for tråkkemaskin og forberedelser av det tradisjonelle løypenettet.

Kent Jonny vil muligens gjøre et forsøk inn til Olfisklien og mot Holmevatn med maskin, men vi har ingen garantier for om det er nok snø og tele i grunn for at det er fremkommelig. Så vi ser det litt an og lover å komme sterkere tilbake når snøforholdene tillater det.

God helg folkens!»

17.11.23 Info om skiløyper

Melding fra styreleder Jan Ole Bakkerud i går kveld:

«Helgen nærmer seg og det er kjørt tidligløyper på Mykingrunden og inn til Olfisklien. Hadde ikke med tracker i kveld, så det vil ikke vises på skisporet.no denne gangen. Velkommen til fjells og god skitur.»

14.11.23 Oppdatert info om Rukkedalsvegen

Info lagt ut av Viken fylkeskommune i dag:

Vi er nå i sluttfasen av å få bygget opp igjen vegen i sin fulle bredde. På de hardest belastede strekningene er vegskråningen mot elva bygget som en damplastring. Der elva har hatt mindre kraft, er vegskråningene bygget opp igjen/forsterket med sammenfengt sprengstein. Metodikken er utarbeidet av fagfolk på området og vi har god tro på at dette vil holde en flom av minst tilsvarende størrelse som Hans.

De fleste punktene som ble ødelagt, har fått asfalt og det er også lagt nytt slitelag på flere strekninger. Det gjenstår noen få gruspunkter og vi håper å få asfalt på de denne uka.

På de strekningene som ikke har fått nytt slitelag, framstår vegen dessverre som et ‘lappeteppe’. Ambisjonene er at disse strekningene skal få et helt nytt slitelag til neste sommer.

Rekkverk som mangler, vil bli satt opp igjen og vi håper også å få på plass nytt rekkverk før jul på noen strekninger der flomme tok med seg all vegetasjon mellom vegen og elva.

Vi har også registrert noen setninger/ujevnheter fra Bilplaneten og nedover mot Nesbyen. Dette er punkter som blir holdt under oppsyn og evt. planlagt utbedret til sommeren.

Framkommeligheten gjennom Rukkedalen har ikke vært enkel til tider, men vi håper at arbeidet ikke har satt for mange begrensinger for de som ferdes gjennom dalen.

04.11.23 Oppdatering om skiløyper

Melding fra styreleder Jan Ole Bakkerud:

«Vinteren banker på døra og vi har fått en del snø tidlig i år.

Vedtektene våre sier at tidligløyper først skal startes opp 15.nov og vi har entreprenører som planlegger ut ifra dette. Det er derfor ikke planlagt noe preparering av løyper denne eller neste helg.

Husk at vi skal bestrebe at det kjøres løyper for majoriteten av våre medlemmer, så om det rykker litt ekstra i beina hos noen, så oppfordres det til å ta turen over til Nesfjellet. Der er det kjørt noe tidligløyper på bla. golfbanen og alpinsenteret har også åpning denne helgen etter en god produksjonsperiode med kunstsnø.

Riktig god helg!»

04.11.23 Protokoll fra det ekstraordinære årsmøtet 7. oktober

Protokollen finnes under fanen Dokumenter – Årsmøter – Sakspapirer

14.09.23 Agenda for det ekstraordinære årsmøtet 7. oktober

14.09.23 Hærverk på sikteskiva på Dyna

Fra Olav Høva Næss her vi mottatt følgende melding:

«Bildun e tatt i går.Dersom nokon ha sett noko som kan kaste lys over detta, vennligst ta kontakt med underteikna( telefon 98042182).Detta må ha skjedd nyleg. Nes Nordmark Friluftslag og Veståsen stig og løypelag samarbeide om å finne den/ dei skuldige. Det jobbes ogso med alternative løysinga for å reparere skaden- noko som ikkje er heilt enkelt. Fint om du dela detta.»

‘03.09.23 Stien fra Grønhovd til Håkonbue (gapahuken) er skiltet

Olav Høva Næss meddelte for noen dager siden:

«Da er stien fra Parkeringsplassen ved Grønhovd og til Håkonbue merket med DNT- skilt og litt » lokalt» tilsnitt.»

29.08.23 Overgangen over Svartevannsbekken er tatt av vannmassene

Overgangen over Svartevannsbekken ble kontrollert i går. Denne hadde blitt «løftet opp» av vannmassene. Den lå som en «flåte» ca 20 m nedstrøms for der den var bygget. Stokkene ble dratt opp igjen klar til ny montering. I går var det umulig å gjøre dette fordi bekken frådet rundt «kontrollørene». Kanskje en jobb å få gjort i forbindelse med dugnaden 9. september?

24.08.23 Høstdugnaden nærmer seg – lørdag 9. september

Situasjonen rundt veiforbindelse er bedre, så vi gjennomfører høstdugnad som planlagt. Vennligst legg inn i kommentarfeltet om du har anledning til å delta 🙂.

Jan Ole Bakkerud, leder NNF

Ovenstående er kopiert fra Facebook. De som ikke er på Facebook, kan sende en sms til Ole Jonny Brattum, mob. 908 40 117, så skal jeg videreformidle påmeldingene.

21.08.23 Innkalling til ekstraordinært årsmøte i NNF (korrigert)

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte i Nes Nordmark Friluftslag 7.oktober 2023 kl 10:00 på Ranten Hotell.

• Sak som skal behandles er fremtidig samarbeid mellom NNF, Lyseren Vel og Synstevassåsen Vel. Dette vil da omhandle et samarbeid om løypenett sommer/vinter.

• Justering av vedtekter siden arbeidsområde til NNF også i fremtiden vil kunne omfatte Lyseren og Synstevassåsen. Justering av vedtekter forutsetter at sak om samarbeid vedtas.

• Valg av styre

Sakspapirer og forslag til nye vedtekter vil legges ut på NNF sin hjemmeside senest 7 dager før møtedag.

Vel møtt!

På vegne av styret i NNF

Jan Ole Bakkerud Leder NNF

18.08.23 Årets Håkonbu-dag er avlyst

Melding fra Olav Høva Næss:

«Har venta i det lengste med å ta avgjørelsen rundt å avlyse Håkonbu-dagen 26.8. Grunna vegforholdene i Rukkedalen ble det for vanskelig å arrangere noe i år. Men vi er allerede i gang med planlegging av neste år! De som har betalt billett , vil få pengene tilbakebetalt.»

11.08.23 Informasjon om flomsituasjonen – Mykingvegen

Kort statusrapport fra Myking etter ekstremværet (av Andrè Høva 10.08.23)

«Flere stikkrenner under Mykingvegen gikk fulle på dagen tirsdag. Dette gjelder strekningen Myking-Grønhovd. Vi utførte en del gravearbeider rundt krysset Melegutu – Mykingvegen for å avlede vann som var i ferd med å lage trøbbel. Stor takk til Arild Rodegård fra firmaet Brødrene Rodegård som stilte opp på kritisk riktig tidspunkt. Heldigvis sank vannstanden i bekker og grøfter på Myking og mot Grønhovd mot tirsdag kveld og onsdag morgen. Det var viktig for vegen fra Myking mot Grønhovd.

Mest kritisk har situasjonen vært ved den tidligere bomstasjonen i Rukke. Der gikk vannet over den øverste av de 2 bruene over Mykingelva allerede tirsdag midt på dagen. Her spruta store mengder vann inn i Mykingvegen ei periode og asfalten var i ferd med å «flagre» løs. Også her gravde Arild en avledning og bygde en steinvoll som reddet vegen. I dette området fortsatte vannet å stige. Onsdag var begge bruene helt eller delvis borte. Området ser noe kaotisk ut, men er kjørbart.

Mykingsjøen steg anslagsvis 1,5 meter fram til tirsdag kveld. Den var noe på retur onsdag morgen, men det er svært store menger vann som må ut i Mykingelva. Det er derfor litt spennende hvordan situasjonen ved Rukke utvikler seg videre .

Totalt sett har Mykingvegen så langt kommet relativt greit unna ekstremværet. Det likevel vil helt sikkert ta tid før alt er helt som før. Det er store skader andre steder som har høyere prioritet å utbedre først. Oppfordrer derfor alle brukere av Mykingvegen til å kjøre med omtanke!»

11.08.23 Informasjon om flomsituasjonenRukkedalsvegen

Sakset fra Hallingdølen.no:

Det vil ta lang tid før Rukkedalsvegen kan opne for vanleg ferdsel. Men no slepp innbyggarane å vere isolert.

– Me jobbar med å få til ein anleggsveg, som er framkomeleg for dei som bur oppi der. Men vegen vil ikkje bli opna for vanleg ferdsel, den vil framleis stå som stengt, seier Syver Øistuen, byggeleiar på driftskontrakt Hallingdal.

Anleggsvegen opnar torsdag kveld.

Det vil ta lang tid før Rukkedalsvegen kan opne for vanleg ferdsel. Men no slepp innbyggarane å vere isolert.

– Me jobbar med å få til ein anleggsveg, som er framkomeleg for dei som bur oppi der. Men vegen vil ikkje bli opna for vanleg ferdsel, den vil framleis stå som stengt, seier Syver Øistuen, byggeleiar på driftskontrakt Hallingdal.

Anleggsvegen opnar torsdag kveld.

Rukkedøla har herja fælt med vegen gjennom dalen. Det har Øistuen sett ved sjølvsyn dei siste dagane.

– Eg tek ikkje i når eg seier det er voldsomme skadar på vegen. To plassar er den heilt grave over. I tillegg er den undergrave mange plassar, seier han.

Det gjer at Rukkedalsvegen ikkje er god å ferdast på.

– Nokre plassar kan det sjå ut som vegbanen er heil, men det kan vere heilt tomt med masse under kanten. Folk som køyrer der må vere veldig forsiktig, og ikkje køyre utpå kanten, seier han.

Torsdag kveld er driftsoperatørar ute for å forsøke å markere kor i vegbanen ein bør halde seg om ein køyrer oppover Rukkedalen.

– Men det vil likevel vere punkt dei ikkje greier å fange opp no, seier Øistuen.

Utfordringa er at Rukkedøla framleis går vill nedover dalen. Det er vanskeleg å starte stor utbetring før vatnet går ned.

– Me kan ikkje begynne å jobbe i ei flaumstor elv, seier Øistuen.

Sjølv om rukkedølingane no får ein moglegheit til å kome seg ned til Nesbyen, er det viktig å halde trafikken på eit minimum.

– Folk kan kome seg ned for å handle mjølk og brød, og kome seg på jobb, seier Øistuen.

Anleggsvegen vil gå i den opphavlege vegtraseen.

Problema langs Rukkedalsvegen dreier seg om strekninga mellom Vadbrue og avkøyringa til Myking.

– Korleis er stoda vidare oppover mot Tunhovd?

– Der er me ikkje gjort kjent med nokre problem, seier Øistuen.

Dermed er det mogleg å kome seg til hytteområda i Nesbyen, frå Numedalssida.

– Men me ber om at dei som ikkje absolutt treng å køyre gjennom Rukkedalen, let vere, seier han.

– Kor lang tid vil det ta å utbetre heile strekninga?

– Det vil ta tid. Me kan opne att når me etter kvart kjem i gang med vedlikehaldsarbeidet, men det vil likevel vere stengt i periodar. Det vil bli lysreguleringar. Det blir mykje å ta omsyn til i nokre veker framover.

29.07.23 Nye vadestokker ved Riklebekken

Nå blir det lettere å komme over bekkene her. Nye vadestokker er blitt satt ut ved Riklebekken

ved innoset til Olfisken.

27.0723 Ny klopp over utoset i Skålsrudvannet

En flott, ny klopp er laget over utoset i Skålsrudvannet. Det er Skålsrudstølens vel

ved Torgeir Aune, Danny Thorvaldsen og hjelpere som har utført arbeidet.

Denne nye kloppa gjør det mulig å gå Skålsrudvannet rundt med flotte rastemuligheter ved kloppa. Det kan bemerkes at det er ganske vått fra kloppa i retning Mykingbrøttet.

God tur!

13.07.23 Ranten hotells tilbud i tiden fremover

Melding fra den nye driveren på Ranten hotell, Ann Rita Hovden:

«Ranten hotell har følgende mattilbud fra førstkommende helg, og daglig ut august i første omgang:

  • Lunsj fra 12-15
  • Middag fra 17-20.30
  • Vafler/kaffi eller kaffe/lapper fra 12-14
  • Kaker og kaffe hele dagen
  • Vår flinke kjøkkensjef Niko tryller frem smakfulle retter med både kjøtt og fisk hver eneste dag fremover.

Deilig å nyte noe godt i glasset på terrassen på fremsiden også, lunt og godt, og under tak om det drypper litt, slik som i kveld!

Velkommen til gards og til bords!»

13.07.23 Nytt program for Håkonbu-dagen

Ny melding fra Olav Høva Næss:

«Arve Tellefsen måtte dessverre trekke seg fra Håkonbudagen. Vi måtte derfor kaste oss rundt og lage et nytt program. Denne gangen er vekten lagt på folkemusikk ,og mange flotte artister stiller opp GRATIS for Stine Sofiestiftelsen. Håper å se deg ved Holmevann i slutten av august!»

02.07.23 Endring i programmet for årets Håkonbu-dag

Melding fra Olav Høva Næss:

«Kommer med en trist melding: Arve Tellefsen kan av helsemessige årsaker ikke spille på Håkonbudagen 26.8. Det jobbes hardt for å lage et bra og alternativt program slik arrangementet kan gå som planlagt. Ikke minst er det viktig fordi alt overskuddet skal gå til STINE SOFIE-STIFTELSEN. Jeg kommer tilbake så snart det nye programmet er klart. Dersom noen likevel ikke vil komme og ha pengene tilbake, vil Turistkontoret være behjelpelig med dette. Mer info følger seinere når det nye programmet er klart.»

27.05.23 Oppfordring fra styreleder

Følgende oppfordring har kommet fra NNFs styreleder Jan Ole Bakkerud:

«Det nærmer seg pinse og noen skal kanskje til fjells. Benytt gjerne anledningen til å huske å hekte på grinder og se over gjerdet rundt hytta. Det går fort mot tida der sau kjøres til fjells og det kan være greit å få klargjort for dette i en tid man kanskje ikke er oppover hver helg….

God pinse!»

30.04.23 Gladmelding: Ranten hotell åpner igjen i morgen 1. mai

Sakset fra Hallingdølen:

20.04.23 Årsmøte-protokollen er klar

Protokollen fra årsmøtet som ble avholdt på skjærtorsdag, er nå klar. Du finner den under fanen Dokumenter/årsmøter – sakspapirer.

15.04.23 Førstehjelpsutstyr plassert i Håkonbue

Gratiskafeen Håkonbue Kafe leverte varene på langfredag. Vafler, appelsiner og drikke gikk unna. Ingen av arrangørene hadde regna med SÅ mye folk som det kom. Øker dette like mye framover trengs flere funksjonærer til å hjelpe til. Bare å melde seg. Det ekstra gledelige var at så mange vippset frivillig for bevertningen at NESBYEN RØDE KORPS HJELPEKORPS fikk oversendt en gave fra Håkonbues venner på hele kr. 3.000. Vi klapper for korpset vårt! De gir oss trygghet i fjellet.

Som en takk for denne gaven, har hjelpekorpset nå plassert en koffert med førstehjelpsutstyr i Håkonbue.

09.03.23 Fluktruta for tungtvannsabøtørene på Vemork

Hei folkens!

Ser det fanget en del interesse (på Facebook, reds kommentar) rundt fluktruta til tungtvannsabotørene på Vemork. Kommet et innspill på å arrangere en felles skitur/dagstur neste vinter fra f.eks. Pålsbudammen til Nystølen/Garnås. Da kan deltakere gå ruta som ble benyttet gjennom området vårt og få innblikk i ferden som ble tilbakelagt under krigen.

Det må i tilfelle planlegges en del rundt dette, i tilfelle det skal settes opp felles transport til start/mål etc.

Vi har noen lokale krefter som ønsker å bistå noe av jobben, men det må i tilfelle settes ned en komite som kan jobbe med dette arrangementet. Om noen ønsker å ta del i dette, send meg gjerne en melding så ser vi hva som er mulig å få til 🙂 Låner et par bilder for å få oppmerksomhet rundt dette på siden vår….. Jan Ole Bakkerud, leder i NNF

19.12.22 Sviktende innbetaling av løypeavgift/kontingentinnbetaling

I går hadde NNF styremøte der løypekjørere også deltok. Status er dessverre lavt antall innbetalinger, så styret håper at dette bare er en forglemmelse fra brukerne. Foreløpig er mottatt kontingent (ca 260.000,-) til laget kun halvparten av det som ansees som et minimum for å kunne tilby løyper som tidligere. Styret kan ikke la løypekjørere ta risikoen med å ikke få lønnsomhet i sine bestrebelser for å tilby det flotte løypenettet i vårt område.

Derfor tillater styret seg å minne om innbetaling – se betalingsinfo i bildet nedenfor:

12.11.21 NNF er registrert som Grasrotmottaker

Melding fra styreleder Jan Ole Bakkerud: Vi er nå registrert som grasrotmottaker, så da er det bare å legge oss inn ved neste innlevering til Norsk Tipping.

24.09.21 Fortsatt tillatt med fiske i blandingsvann

Tidsfristen for fisking i rene ørretvann utløp 20. september, men det er fortsatt tillatt å fiske i såkalte blandingsvann, det vil si vann som inneholder sik eller røye. I følge Gerd Jorde gjelder dette følgende vann rundt Myking: Mykingsjøen, Olfisken, Grønnhovdtjernet, Skålsrudvannet og Veslevann samt vassdragene mellom disse. Men bestemmelsen gjelder også Synstevann, Buvann og Krafsen.

Voksne, i motsetning til barn under 16 år, må fortsatt kjøpe fiskekort. Kjøp av fiskekort på nettet er stengt for sesongen, men de kan kjøpes på Myking kolonial.

01.07.20 Kroker for oppheng av hengekøyer i Håkonbue

Se mer info under fanen «Håkonbue»

01.12.19 Velkommen til ny web

Vi håper den nye web-løsningen vil være til glede og nytte. Tanken er at alt det formelle stoffet knyttet til NNF skal legges ut og finnes på denne hjemmesiden.

For annet stoff som stort sett «bare lever i nuet», vil det fortsatt være naturlig å bruke lagets facebook-side.

Med vennlig hilsen

Bjørn Elling Solheim, IT-utvikler og Ole Jonny Brattum, redaktør