Nes Nordmark Friluftslag

02.12.21 Innbetaling av medlemsavgiften for 2022

Informasjon fra styreleder Jan Ole Bakkerud:

I går kveld ble det sendt ut en SMS knyttet til innbetaling av medlemskontingenten for 2022.

Vi håper folk hjelper oss å spre budskapet, samt kommer med tilbakemeldinger om eiendommer som har skiftet eier, slik at vi får oppdatert listene våre.

I år får man ikke tilsendt giro for innbetaling. Du må velge VIPPS eller nettbank. Dette for å spare penger. NNF er avhengig av at flest mulig støtter opp, slik at vi kan forbedre det nivået vi har i dag. Dette gjelder løypenettet sommer og vinter.

Den fastsatte kontingenten i henhold til vedtak på Årsmøtet i NNF er kr 1.500,-. Vennligst betal innen 15. des. Helst til konto 2351.20.96670 eller bekreft anmodning på VIPPS #504219 som kommer. Merk innbetalingen med navn. Har du allerede betalt, ser du selvfølgelig bort fra denne henvendelsen.

Om du av en eller annen grunn ikke har mottatt SMS, så er det fint om du gir oss beskjed, og at du i tillegg ønsker å støtte oss med ditt medlemskap. Da øker vi våre muligheter til å gjøre tilbudene våre enda mer attraktive i fremtiden.

12.11.21 Innbetalingen av medlemsavgiften for 2022 nærmer seg.

Styret minner om at det nærmer seg utsending av medlemsavgift i NNF. I år vil man prøve seg på en digital løsning, via vår VIPPS 504219.

Det vil i forkant komme et varsel på SMS som informerer litt om dette, og styret håper på litt ekstra tålmodighet fra medlemmene i forbindelse med overgang til denne løsningen.

For de som måtte ønske å benytte tradisjonell betaling via bank, vil dette selvfølgelig også være en løsning.

12.11.21 NNF er registrert som Grasrotmottaker

Melding fra styreleder Jan Ole Bakkerud: Vi er nå registrert som grasrotmottaker, så da er det bare å legge oss inn ved neste innlevering til Norsk Tipping.

09.10.21 Utlånsbåt ved gapahuken

Gladmelding fra Olav Høva Næss til brukere av Nes Nordmark: «Håkonbues venner disponerer nå en båt som skal ligge ved gapahuken. Denne kan benyttes av alle som har bidratt til Fellesskapet med å betale kontingenten (p.t. kr. 1.500 pr år (red. anmerkning)) til Nes Nordmark Friluftslag. Ved å kontakte undertegnede (mob. 908 42 182 (red. anmerkning)) får man en kode som gjør at man kan få opp låsen.»

24.09.21 Fortsatt tillatt med fiske i blandingsvann

Tidsfristen for fisking i rene ørretvann utløp 20. september, men det er fortsatt tillatt å fiske i såkalte blandingsvann, det vil si vann som inneholder sik eller røye. I følge Gerd Jorde gjelder dette følgende vann rundt Myking: Mykingsjøen, Olfisken, Grønnhovdtjernet, Skålsrudvannet og Veslevann samt vassdragene mellom disse. Men bestemmelsen gjelder også Synstevann, Buvann og Krafsen.

Voksne, i motsetning til barn under 16 år, må fortsatt kjøpe fiskekort. Kjøp av fiskekort på nettet er stengt for sesongen, men de kan kjøpes på Myking kolonial.

04.09.21 Årets dugnad gjennomført med glans

24 arbeidsvillige medlemmer stilte i dag opp på årets dugnad. Følgende arbeidsoppgaver ble utført:

  • Ny sti opparbeides fra gapahuken ved Holmevann og opp til Svartevann på vestsiden av Svartevannsbekken slik at man slipper å krysse denne, noe som pr i dag kan være vanskelig når det er stor vannføring.
  • Skiløypa fra toppen av Bruset og ned mot Hallingdalsløypa ble ryddet for småkratt.
  • Ny steinlagt overgang over innoset til Mykingsjøen. Nå blir det lettere å passere elva når det er stor vannføring.
  • Stien fra Såtestølen og ned til nordvest i Olfisken ble klippet og ryddet.
  • En del av Hallingdalsløypa (Mikkelsplassløypa) fra hovedveien nedenfor Ranten, både i retning Bruset og i retning Fagerhøy, ble ryddet bredere etter ønske og anvisning fra løypekjører Arild Rodegaard.

Styret takker de fremmøtte for solid innsats. Neste år ønskes enda flere velkommen til dugnaden. Det er faktisk også en hyggelig opplevelse hvor man kan bli kjent med nye hyttefolk.

30.08.21 Jonas Fjeld-konserten – en kjempesuksess

Nesten 250 personer var samlet ved gapahuken sist lørdag. Flott felespill, hallingdans og en meget opplagt Jonas Fjeld sørget for et par uforglemmelige timer ved et Holmevann badet i strålende sol uten så mye som et vindpust.

Håkonbue-dagen, den siste lørdagen i august hvert år, er i fed med å etablere seg som en skikkelig tradisjon for oss fjellfolk.

Vi takker Olav Høva Næss for både initiativ og gjennomføringskraft for disse arrangementene.

13.08.21 Årsmøtereferatet er nå tilgjengelig

Noe forsinket finner du nå referatet fra årsmøtet som ble avholdt 19. juni. Referatet ligger under fanen Dokumenter/Årsmøter – sakspapirer.

25.07.21 Grus-rundløypa er fullført

I går la André Høva ut følgende informasjon på friluftslagets hjemmeside:

«Da er turløypa rundt Smedmyran og over Mykingbrøtet ferdigstilt. De siste gravearbeidene ble ferdige denne uka. Brua over myra nær Skårsrudvatnet ble ferdig i dag. Nes Nordmark Utbyggingslag ønsker alle velkomne til å bruke løypa til gåing, løping, jogging og sykling. Bredden på løypa er ca 120 cm. Barnevogn går derfor også bra. Utgangspunkt for løypa er ved ferista ved inngangen til hyttefeltet vårt på Mykinghøgde der det også er parkeringsmulighet, eller fra Mælegutu ved Fagerhøy der det er begrenset parkeringsmulighet. Løypa består av en kupert runde på ca 6 km. Størst høydeforskjeller i østre del av løypa fra Mykinghøgde over Mykingbrøtet til Skårsrudvatnet.»

27.05.21 Årsmøtet 2021 – sakspapirer og regler for deltakelse

Det utsatte Årsmøtet 2021 avholdes i Nes fjellkirke lørdag 19. juni kl. 10.00. Sakspapirene til møtet finnes samlet i ett dokument under fanen «Dokumenter/Årsmøter-sakspapirer».

På grunn av korona-situasjonen vil det være begrenset antall plasser på årsmøtet. Pr. i dag gjelder følgende regler: Det er plass til 37 deltakere. Det blir anviste plasser med 1 m avstand. Alle som ønsker å delta må melde seg på til Gerd Jorde, epost: gjorde@online.no innen 18. juni kl. 12.00. Kun fullt betalende medlemmer kan møte.

18.10.20 Gladmelding fra Håkonbues Venner

Lederen av Håkonbues Venner, Olav Høva Næss, har følgende gladmelding til alle brukerne av gapahuken: Jeg var nok litt rask med kritikken av dem som har brukt av veden. Ved nærmere gjennomgang ser jeg at de aller fleste har betalt. Det betyr at vi kommer til å få kjørt inn ved så snart vi kan komme inn med snøscooter. Fram til da må du ta med egen ved dersom du vil fyre opp bålpanna. God tur!

01.09.20 Ny klopp på Langodden

Sist lørdag bygde en dugnadsgjeng på 7 mann en ny klopp over den brede bekken på Langodden (mellom Veslevann og Skålsrudvannet). Bakgrunnen for arbeidet var at mange har rapportert at de har hatt problemer med å komme over bekken ved stor vannføring (både i vårløsningen og etter store nedbørsmengder).

Kloppen er bygget av solide grantre-stokker i en sving over den største steinen som ligger midt i bekkeløpet.

Dugnadsgjengen utbedret også muligheten for å forsere bekken på steiner når det er liten vannføring.

Det er i tillegg satt ut vadestokker på hver side av bekken til hjelp for dem som ønsker litt ekstra støtte når man går over kloppen. Husk å sette igjen vadestokken på den andre siden etter bruk.

01.07.20 Kroker for oppheng av hengekøyer i Håkonbue

Se mer info under fanen «Håkonbue»

29.05.20 Skue sparebank sponset ny sittebenk ved Håkonbue

I slutten av april kom det på plass en ny sittebenk ved gapahuken «Håkonbue». Sittebenken var i sin helhet sponset av Skue sparebank. Det er ikke første gang denne banken velvillig stiller opp med økonomiske bidrag. Tusen takk!

01.12.19 Velkommen til ny web

Vi håper den nye web-løsningen vil være til glede og nytte. Tanken er at alt det formelle stoffet knyttet til NNF skal legges ut og finnes på denne hjemmesiden.

For annet stoff som stort sett «bare lever i nuet», vil det fortsatt være naturlig å bruke lagets facebook-side.

Med vennlig hilsen

Bjørn Elling Solheim, IT-utvikler og Ole Jonny Brattum, redaktør