Årsmøter – sakspapirer

2024 Protokoll årsmøte
2024 Årsmøte papirer
2024 Valgkomiteens innstilling
2024 Revisjonsrapport

2023 Protokoll ekstraordinært årsmøte

2023 Protokoll årsmøte
2023 Årsmøte papirer
2022 Regnskap
2023 Valgkomiteens innstilling

2022 Referat fra årsmøtet
2022 Årsmøte papirer

2021 Referat fra årsmøtet
2021 Årsmøte papirer

2020 Referat fra årsmøtet
2020 Valgkomiteens innstilling for valg
2020 Arbeidsplaner og kontingent
2020 Dagsorden årsmøte
2019 Årsmelding
2019 Regnskap

2019 Referat fra årsmøtet
2019 Valgkomiteens innstilling for valg
2019 Arbeidsplaner og kontingent
2019 Dagsorden årsmøtet
2018 Årsmelding
2018 Regnskap

2018 Referat fra årsmøtet
​2018 Arbeidsplaner og kontigent
2018 Arbeidsplaner
2017 Årsmelding
2017 Regnskap

  2017 Referat fra årsmøtet
​2017 Arbeidsplaner og kontigent
2017 Agenda
2016 Årsberetning
2016 Regnskap

2016 Referat årsmøtet
2016 Arbeidsplaner og kontingent
2016 Fastsettelse av planer
2016 Budsjett
2016 Vedtektsforslag
2016 Styrets innstilling til Sak til årsmøtet
2016 Sak til årsmøtet
2016 Agenda årsmøtet
2015 Revisors beretning
2015 Regnskap
2015 Årsberetning

 2015 Referat fra årsmøtet
2015 Arbeidsplaner og kontingent
2015 Nye Vedtekter
2015 Agenda årsmøtet
2014 Revisors beretning
2014 Regnskap
2014 Årsberetning

2014 Referat fra årsmøtet
2014 Arbeidsplaner
2013 Regnskap
2013 Årsberetning

2013 Referat årsmøtet
2013 Arbeidsplaner
2013 Agenda årsmøtet
2012 Regnskap
2012 Årsberetning

2012 Referat årsmøtet
2012 Arbeidsplan
2012 Agenda årsmøtet
2011 Regnskap
2011 Årsberetning

2011 Referat årsmøtet

Vedtekter 2009
Stiftelses historie