Håkonbue

Gapahuken «Håkonbue»

Etablering – finansiering – bygging

Inspirert av andre gapahuker som finnes i andre deler av Hallingdal, tok Olav Høva Næss i 2012 initiativet til å få bygget en lignende også i vårt område.

Den generelle interessen for idéen var i startfasen noe varierende bl.a. på grunn av hvor gapahuken burde plasseres.

Næss hadde imidlertid stor tro på prosjektet og sammen med gode hjelpere både når det gjaldt tegninger, søknadsprosedyren og planleggingen av selve byggingen, ble dette drevet fremover. Grunneier Lars Håkon Klype ga velvillig sin tillatelse til å sette opp gapahuken på sin eiendom på den nordlige bredden av Holmevann.

Gapahuken ble finansiert gjennom minnegaver etter Næss’ far Håkon, som hadde meget lang «fartstid» i området, samt et tilskudd fra Nes kommune.  Rotary bidro også med et beløp.

Det tok litt tid før at var klart for å iverksette byggingen. Materialer ble kjørt inn på vinterstid, og under lagets årlige dugnad i juni 2016 ble gapahuken reist under kyndig ledelse av Morten Varsla. Byggearbeidet ble fullført året etter, og den 1. juli samme år var i underkant av 100 personer til stede under den offisielle åpningen.

I ettertid har flere personer gitt utstyr av både utsmykkende og praktisk art til gapahuken.

Håkonbues venner

I 2018 ble gapahuken overdratt til «Håkonbues venner» med Olav Høva Næss som styreleder. Bakgrunnen for denne organiseringen var mye av praktisk årsak og at det ble lettere å søke banker etc. om konkrete tilskudd når tiltaket har sin egen registrering i Brønnøysund.

Håkonbues venner har de siste årene invitert til «Håkonbue-dagen» den siste lørdagen i august. Planene tilsier at det vil bli slik også fremover. Programmet består både av kulturelle innslag, leker og konkurranser for barn og ikke minst sosialt samvær rundt fellesgrillen. Skue sparebank har velvillig stilt opp med meget gode økonomiske tilskudd og mange premier til disse dagene.

Bruk av Håkonbue

Alle turgåere i området er hjertelig velkomne til å bruke Håkonbue. I denne forbindelse gis følgende praktiske opplysninger:

• Det kjøres inn bjørkeved som kan benyttes i grill og utepeis. For at denne servicen skal kunne opprettholdes, ber Håkonbues venner om at det Vippses minimum kr. 50,- til Vipps-nummer 55 99 13 etter bruk, alternativt at beløpet overføres til konto                    2351 77 04016.

• Det forutsettes at man selv bringer sin egen søppel med seg hjem. Vær gjerne behjelpelig med litt ekstra rydding rundt gapahuken dersom dette synes nødvendig.

• Det finnes en hyttebok i postkassa inne i gapahuken. Skriv gjerne i boka – både barn og voksne, men det blir satt pris på at barn veiledes med hensyn til at sidene fylles ut kronologisk og at bare den nødvendige plassen benyttes til tekst og/eller tegning.

• Overnatting. Gapahuken egner seg godt til overnatting. For å unngå dobbelt-«booking», ber Håkonbues venner om at interesserte tar kontakt med Olav Høva Næss enten pr telefon 908 42 182 eller pr epost hoeva_naess@hotmail.com . I begynnelsen av juli 2020 ble det montert 2 sett kroker («grisehaler») innvendig i gapahuken med tanke på oppheng av 2 hengekøyer.