Medlemskap og stemmerett

Årsmøtet i NNF er et åpent møte, men stemmerett har kun de med fullt innbetalt medlemskontingent, som for sesongen 2019/2020 er kr. 1.500,-.

Det er også mulig å betale inn et mindre beløp for å støtte friluftslaget uten å være medlem. Det er bare å betale inn beløpet og skrive navn og hva det gjelder i informasjonsfeltet på betalingen, så blir dette håndtert videre. Vi er avhengig av støtte fra så mange som mulig for at vi skal kunne opprettholde det nivået vi i dag har på både løypenettet om vinteren og stiene i sommerhalvåret. 

Medlemsavgiften innbetales til konto 2351.20.96670. 

Alternativt kan man benytte Vipps.  Lagets Vipps-nummer er 504219.  Vi får dessverre ikke frem navn på de som bruker Vipps.  Av denne grunn ber vi om at de som ønsker å være medlem, sender oss en melding om at Vipps er benyttet i forbindelse med innbetalingen.